Urząd Stanu Cywilnego w Liwie pow. ostródzki

Unterschrift
42/348/0
Anzahl der Serien
3
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

księgi urodzeń 1874-1876, 1878-1896,1898-1915, 1917 księgi małżeństw 1874-1879, 1881-1928, 1931-1933 księgi zgonów 1874-1883, 1885-1934

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie ostródzkim zostały utworzone zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z 14.09.1874r. Powstało wówczas 28 urzędów dla obwodów wiejskich i 4 dla miast : Dąbrówna, Miłomłyna, Olsztynka i Ostródy. Urzędy Stanu Cywilnego rozpoczęły swoją działalność 01.10.1874r. Do ich podstawowych zadań należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1874-1934

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1934, 1874-1934.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Bieberswalde

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

160

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

160

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

2.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

1.9

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak