Urząd Stanu Cywilnego w Łukcie pow. ostródzki

Unterschrift
42/349/0
Anzahl der Serien
4
Anzahl der Scans
10365

Inhalt:

Księgi urodzeń 1874-1917 Księgi małżeństw 1874-1937 Księgi zgonów 1874-1906, 1908-1923, 1925-1929, 1931-1935, 1937

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie ostródzkim zostały utworzone zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z 14.09.1874r. Powstało wówczas 28 urzędów dla obwodów wiejskich i 4 dla miast : Dąbrówna, Miłomłyna, Olsztynka i Ostródy. Urzędy Stanu Cywilnego rozpoczęły swoją działalność 01.10.1874r. Do ich podstawowych zadań należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1874-1937

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1937, 1874-1937.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Locken

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

171

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

171

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

2.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

1.9

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak