Urząd Stanu Cywilnego w Zajączkowie (Mostkowie) pow. ostródzki

Unterschrift
42/359/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Księgi urodzeń 1874-1920, 1925, 1941 Księgi małżeństw 1874-1910, 1912-1916, 1918-1921, 1923-1927, 1932-1935, 1938 Księgi zgonów 1874-1876, 1878-1902, 1904-1920, 1922-1926, 1928-1933, 1935-1936, 1942 Księga rodzin 1942

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie ostródzkim zostały utworzone zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z 14.09.1874r. Powstało wówczas 28 urzędów dla obwodów wiejskich i 4 dla miast : Dąbrówna, Miłomłyna, Olsztynka i Ostródy. Urzędy Stanu Cywilnego rozpoczęły swoją działalność 01.10.1874r. Do ich podstawowych zadań należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1874-1938, 1941-1942

Einstufung:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1938, 1941-1942.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Falkenstein

Sprachen:

niemiecki

Verfügbarkeit:

Teilweise geteilt

Archiveinheiten insgesamt:

166

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

166

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.16

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

1.16

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak