Urząd Stanu Cywilnego w Dobrym pow. pasłęcki

Unterschrift
42/361/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
808

Inhalt:

Księgi urodzeń 1875, 1879, 1905, 1907, 1909, 1919, 1922, 1924-1925, 1934 Księgi małżeństw 1879, 1922, 1923 Księgi zgonów 1874, 1879, 1886, 1902, 1921

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie pasłęckim zostały utworzone zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z 09.09.1874r. Powstały wówczas 32 urzędy dla obwodów wiejskich i 2 dla miast : Pasłęk, Młynary. Urzędy Stanu Cywilnego rozpoczęły swoją działalność 01.10.1874r. Do ich podstawowych zadań należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1874-1934

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1934, 1874-1934, 1874-1934.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Döbern

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

18

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

18

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.1

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak