Urząd Stanu Cywilnego w Monetach pow. piski

Unterschrift
42/364/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
969

Inhalt:

Księgi urodzeń 1938-1945 Księgi zgonów 1938-1945 rejestr 1900-1943 Księga rodzin 1938-1944

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie piskim zostały utworzone zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z 12.09.1874r. Powstało wówczas 25 urzędów dla obwodów wiejskich i 3 dla miast: Biała Piska, Orzysz,Pisz. Urzędy Stanu Cywilnego rozpoczęły swoją działalność 01.10.1874r. Do ich podstawowych zadań należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1900-1945

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1900-1945, 1900-1945, 1900-1945, 1900-1945.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Monethen

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

12

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

12

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.2

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak