Zarząd Miejski w Dobrym Mieście pow. lidzbarski

Signatur
42/405/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Protokoły z zebrań Zgromadzenia Obywateli, protokoły z posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej i komisji, księgi uchwał, sprawozdania z działalności, ewidencja członków prezydium i komisji, 1945-1950 sygn. 1-6. Protokoły z posiedzeń Zarządu Miejskiego, decyzje, 1946-1950 sygn.7-10. Sprawy osobowe, 1947-1949 sygn. 11-17. Normatywy, regulaminy organizacyjne, 1945-1950 sygn. 18-21. Sprawozdania z działalności Zarządu i MRN, 1945-1950 sygn. 22. Roczne sprawozdania rachunkowe, protokoły pokontrolne, budżety Zarządu Miejskiego i podległych przedsiębiorstw, rejestry wymiarowe podatku gruntowego i lokalowego, 1945-1950 sygn. 23-61. Sprawy osiedleńcze, 1945-1947 sygn. 63. Sprawy rolne, 1945-1950 sygn. 64-67.

Die Geschichte der Provenienzstelle:

Zarząd Miejski był organem wykonawczym miejskiej rady narodowej i działał w opraciu o ustawy o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialngo: ustawę z dnia 23 marca 1933r i zmiany wprowadzone Dekretem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 listopada 1944r. Do zakresu działania należały sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym. Zarząd Miejski w Dobrym Mieście rozpoczął działalność 20.VI.1945r. Burmistrzem mianowano Jan Madeckiego. Pełnił funkcję do listopada 1945. Urząd burmistrza kolejo piastowali: Mieczysław Górski do stycznia 1946, Roman Richter do czerwca 1949 i Józef Janczur Dnia 17.11.1945 odbyło się zebranie mieszkańców, na którym stwierdzono, że wobec małej ilości mieszkańców, braku związków zawodowych i spółdzielczych oraz komórek partyjnych powołanie Rady Narodowej jest za wczesne i niewskazane. Jako czynnik społeczny powołano Zgromadzenie Obywateli i Komisję Mieszkaniową , której zadaniem było sporządzenie spisów mieszkań wolnych i zajętych oraz przydział mieszkań wg wpływajacych podań i potrzeb rodzin. Zebranie organizacyjne Miejskiej Rady Narodowej odbyło się dopiero 15.02.1947 r. Przewodniczącym został Franciszek Przybylski z PPR. Zarząd Miejski, był organem wykonawczym rady, składał się z burmistrza, viceburmistrza i 3 ławników, działał w oparciu o 3 normatywy opublikowane w Mazurskim Dzienniku Pełnomocnika Rządu RP nr 3/1945 poz. 42, 43 i 44. Były to tymczasowe: instrukcja kancelaryjna, regulamin biura i statut. W biurze Zarządu utworzono 5 refetaów: ogólno-organizacyjny, finansowo-podatkowy, administracyjny, gospodarki społecznej, rolniczo-osiedleńczy. Zarząd zakończył działalność 15.06.1950, w myśl ustawy z 20.03.150 o jednolitej władzy państwowej, w jego miejsce powstało Prezydium Miejskiej Rady Narodowej

Laufzeit:

1945-1950

Klassifikation:

Name der Provenienzstelle:

Daten:

1945-1950.

Alter Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Zugänglichkeit:

Akten insgesamt:

67

Bearbeitete Akten insgesamt:

67

Akten insgesamt ohne Verzeichnis:

0

Laufende Meter insgesamt

0.0

Bearbeitete laufende Meter insgesamt

0.5

Laufende Meter insgesamt ohne Verzeichnis

0.0

Akten insgesamt:

0

Dateien insgesamt:

0

Größe insgesamt (in MB):

0.0

Dokumente insgesamt

0

Sachen insgesamt

0

Klassen insgesamt

0

Akten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand Anmerkungen
Buchbestand genehmigt Tak