Urząd Stanu Cywilnego w Lidzbarku Warmińskim (miasto)

Unterschrift
42/634/0
Anzahl der Serien
3
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Księgi urodzeń 1879-1890, 1894-1895,1897-1899, 1901-1902,1904-1905, 1909-1910, 1913-1914 Księgi małżeństw 1875, 1877-1883, 1885, 1890-1891,1896, 1899-1900,1906-1908, 1910, 1912, 1914, 1918-1919, 1921, 1925-1926, 1928-1929, 1932-1934 Księgi zgonów 1877-1878, 1887-1896, 1898-1901,1906-1908, 1910, 1912, 1914-1929, 1931-1932, 1935

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie lidzbarskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 07.09.1874r. Powstały wówczas 23 urzędy dla obwodów wiejskich i 2 dla miast: Dobrego Miasta i Lidzbarka Warmińskiego. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1875-1902, 1904-1935

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1875-1902, 1904-1935.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Heilsberg (Stadt)

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

102

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

102

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

2.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

2.0

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak