Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Janowie

Unterschrift
42/635/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
10490

Inhalt:

księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1855, 1857-1857, 1859-1913 sygn.1-88 aneksy do akt ślubów 1913-1913 sygn.89

Die Geschichte des Schöpfers:

W Królestwie Polskim w 1825 r. nastąpiła zmiana organizacyjna urzędów stanu cywilnego. Sieć urzędów oparta dotąd o podział administracyjny Królestwa została obecnie przyporządkowana administracyjnemu podziałowi gmin wyznaniowych. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 03.11.1825 r.) urzędy cywilne stały się urzędami wyznaniowymi. Akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Oznaczało to, że we wszystkich przypadkach, w których obrzęd religijny wymagał spisania metryki była ona jednocześnie aktem stanu cywilnego. Przełożeni parafii stali się zatem równolegle urzędnikami stanu cywilnego. Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów bądź unikatów, gdzie zapisywano tylko jeden rodzaj zdarzeń. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi egzemplarz znajdował się u wytwórcy. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe. Zapisy w księgach stanu cywilnego prowadzono w języku polskim, a od 1868 r. w języku rosyjskim. W księgach stanu cywilnego Prafii Rzymskokatolickiej w Janowie występują następujące miejscowości: Janowo, Jarki, Jarzyny Kierz, Krzyżewo, Lipowiec, Opiłki Płoskie, Rembowo, Ryki-Borkowo, Stara Wieś (Płoskie), Szczepkowo-Giewarty, Szemplino Czarne, Szemplino Wielkie, Święchy (Płoskie), Wólka Zdziwójska, Zdziwój, Zembrzus-Mokry Grunt.

Extreme Termine:

1826-1855, 1857-1857, 1859-1913

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1826-1855, 1857-1857, 1859-1913.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

89

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

89

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

2.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

1.6

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak
Liefer- und Abnahmeliste Tak