Urząd Skarbowy w Lidzbarku Warmińskim

Unterschrift
42/642/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Sprawozdania dot.sum skarbowych, obrotowych i obcych; sprawozdania dot.ilości kart rejestracyjnych, zlikwidowanych przedsiębiorstw, 1948-1950 sygn. 1-2. Rejestry i ewidencja podatników podatku obrotowego i dochodowego, rejestry spraw karnych i przestępstw skarbowych, rejestry wymiarowe, kalsyfikacja gruntów, 1945-1949 sygn. 3-26.

Die Geschichte des Schöpfers:

Urząd Skarbowy w Lidzbarku Warmińskim rozpoczął swoją działalność w połowie 1945r. W Urzędzie w 1946r. działaly następujące Wydziały: Ogólny, Opłat Stemlowych, Wymiarowy, Kasowy, Egzekucyjny. Tok pracy poszczególnych Wydziałów opierał się o szczegółowo opracowany miesięczny plan pracy. Kontrolą finansową Urzędu Skarbowego objęte były instytucje państwowe, zakłady rzemieślnicze i prywatne na terenie powiatu. Ściśle z Urzędem Skarbowym współpracowała Powiatowo-Miejska Komisja Podatku Gruntowego, w skład której wchodzili: sekretarz, naczelnik Urzędu Skarbowego. Nadrzędnym organem Urzędu była Izba Skarbowa w Olsztynie.

Extreme Termine:

1945-1950

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1945-1950.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

26

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

26

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.2

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak