Urząd Stanu Cywilnego w Ełdytach Wielkich pow. lidzbarski

Unterschrift
42/680/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Księgi urodzeń 1880, 1885, 1900-1901, 1903-1908, 1910-1912, 1915 Księgi małżeństw 1874, 1888-1889, 1893, 1895,1898, 1919, 1925, 1929, 1932, 1934, 1936 Księgi zgonów 1874-1880, 1882-1890, 1895, 1918, 1922, 1925

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie lidzbarskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 07.09.1874r. Powstały wówczas 23 urzędy dla obwodów wiejskich i 2 dla miast: Dobrego Miasta i Lidzbarka Warmińskiego. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1874-1901, 1903-1908, 1910-1915, 1918-1934, 1936

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1901, 1874-1901, 1903-1908, 1903-1908, 1910-1915, 1910-1915, 1918-1934, 1918-1934, 1936-1936, 1936-1936.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Elditten

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

46

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

46

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.4

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak