Urząd Stanu Cywilnego w Brąswałdzie pow. olsztyński

Unterschrift
42/700/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
7773

Inhalt:

Księgi urodzeń 1874-1890, 1892, 1894-1911 Księgi małżeństw 1874-1875, 1877-1904, 1922-1934 Księgi zgonów 1874-1888, 1892-1898,1900-1933 Rejestr alfabetyczny 1895-1944 Skorowidz urodzeń 1874-1908 Akta zbiorowe urodzeń i małżeństw 1885-1915, 1921-1930, 1953-2009

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie olsztyńskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 07.09.1874r. Powstało wówczas 31 urzędów dla obwodów wiejskich i 2 dla miast: Barczewa i Olsztyna. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1874-1934, 1944,1953-2009

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1934, 1874-1934, 1874-1934, 1874-1934, 1944-1944, 1944-1944, 1944-1944, 1944-1944, 1953-2009, 1953-2009, 1953-2009, 1953-2009.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Braunswalde

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

102

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

102

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

1.2

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak