Urząd Stanu Cywilnego w Lamkowie pow. olsztyński

Signatur
42/704/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
6997

Inhalt:

Księgi urodzeń: 1874-1879, 1881-1891, 1894, 1896,1898-1902, 1904-1911 Księgi małżeństw: 1874-1878, 1880-1882, 1884-1889, 1891-1892, 1894-1896,1898-1919, 1926, 1933-1937 Księgi zgonów: 1876-1877, 1880, 1883-1887, 1891-1899, 1901-1902, 1904, 1912-1923, 1928, 1930 Akta zbiorcze urodzeń, małżeństw, zgonów: 1883-1911, 1919-1932, 1930, 1935-1936, 1953-2011

Die Geschichte der Provenienzstelle:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie olsztyńskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 07.09.1874r. Powstało wówczas 31 urzędów dla obwodów wiejskich i 2 dla miast: Barczewa i Olsztyna. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów

Laufzeit:

1874-1937, 1953-2011

Klassifikation:

Name der Provenienzstelle:

Daten:

1874-1937, 1874-1937, 1953-2011, 1953-2011.

Alter Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Lemkendorf

Sprachen:

Zugänglichkeit:

Akten insgesamt:

77

Bearbeitete Akten insgesamt:

77

Akten insgesamt ohne Verzeichnis:

0

Laufende Meter insgesamt

1.0

Bearbeitete laufende Meter insgesamt

1.0

Laufende Meter insgesamt ohne Verzeichnis

0.0

Akten insgesamt:

0

Dateien insgesamt:

0

Größe insgesamt (in MB):

0.0

Dokumente insgesamt

0

Sachen insgesamt

0

Klassen insgesamt

0

Akten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Stückzahlen-Inventar Anmerkungen
Genehmigtes Findbuch Tak
Genehmigtes Findbuch Tak