Urząd Stanu Cywilnego w Pluskach pow. olsztyński

Unterschrift
42/707/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
3243

Inhalt:

Księgi urodzeń 1874-1917 Księgi małżeństw 1874-1877, 1895-1897,1920-1936 Księgi zgonów 1874-1896,1898-1935 Akta zbiorcze urodzeń, małżeństw, zgonów 1875-1913, 1915-1916, 1921-1932, 1877-1920, 1944, 1952-2009 Skorowidz urodzeń, małżeństw, zgonów 1874-1936

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie olsztyńskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 07.09.1874r. Powstało wówczas 31 urzędów dla obwodów wiejskich i 2 dla miast: Barczewa i Olsztyna. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów

Extreme Termine:

1874-1936, 1944, 1952-2009

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1936, 1944-1944, 1952-2009.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Plautzig

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

87

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

87

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.8

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak