Urząd Stanu Cywilnego w Prejłowie pow. olsztyński

Unterschrift
42/708/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
2970

Inhalt:

Księgi urodzeń 1874-1877, 1879-1881,1883-1885, 1887-1906 Księgi małżeństw 1874-1875, 1877-1878, 1881-1883, 1887- 1890, 1892, 1895-1896, 1899-1900,1902-1903, 1905 Księgi zgonów 1874-1875, 1877, 1880-1882, 1884-1887, 1889-1893,1897,1899-1902, 1904

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie olsztyńskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 07.09.1874r. Powstało wówczas 31 urzędów dla obwodów wiejskich i 2 dla miast: Barczewa i Olsztyna. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów. USC w Prejłowie zakończył działalność z końcem 1908 r. Powstało USC w Giławach. Miejscowość Prejłowo przeszła do USC w Purdzie.

Extreme Termine:

1874-1906

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1906.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Preylowen

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

68

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

68

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.6

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak