Urząd Stanu Cywilnego w Sętalu pow. olsztyński

Unterschrift
42/711/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
7650

Inhalt:

Księgi urodzeń: 1874-1912 Księgi małżeństw: 1874-1876, 1878-1905, 1907-1931, 1935-1937 Księga zgonów: 1874-1904, 1906-1935 Akta zbiorowe urodzeń, małżeństw 1880-1915, 1919-1928, 1953-2012

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie olsztyńskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 07.09.1874r. Powstało wówczas 31 urzędów dla obwodów wiejskich i 2 dla miast: Barczewa i Olsztyna. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1874-1937, 1953-2012

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1937, 1874-1937, 1953-2012, 1953-2012.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Süssenthal

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

111

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

111

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

1.2

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak