Urząd Stanu Cywilnego w Sętalu pow. olsztyński

Signatur
42/711/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
7650

Inhalt:

Księgi urodzeń: 1874-1912 Księgi małżeństw: 1874-1876, 1878-1905, 1907-1931, 1935-1937 Księga zgonów: 1874-1904, 1906-1935 Akta zbiorowe urodzeń, małżeństw 1880-1915, 1919-1928, 1953-2012

Die Geschichte der Provenienzstelle:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie olsztyńskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 07.09.1874r. Powstało wówczas 31 urzędów dla obwodów wiejskich i 2 dla miast: Barczewa i Olsztyna. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Laufzeit:

1874-1937, 1953-2012

Klassifikation:

Name der Provenienzstelle:

Daten:

1874-1937, 1874-1937, 1953-2012, 1953-2012.

Alter Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Süssenthal

Sprachen:

Zugänglichkeit:

Akten insgesamt:

111

Bearbeitete Akten insgesamt:

111

Akten insgesamt ohne Verzeichnis:

0

Laufende Meter insgesamt

1.0

Bearbeitete laufende Meter insgesamt

1.2

Laufende Meter insgesamt ohne Verzeichnis

0.0

Akten insgesamt:

0

Dateien insgesamt:

0

Größe insgesamt (in MB):

0.0

Dokumente insgesamt

0

Sachen insgesamt

0

Klassen insgesamt

0

Akten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand Anmerkungen
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak