Urząd Stanu Cywilnego w Wielbarku (miasto) pow. szczycieński

Unterschrift
42/722/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
5669

Inhalt:

księgi urodzeń 1877-1907 księgi małżeństw 1877-1888, 1890-1894, 1896-1901,1904-1905, 1921-1927, 1931, 1934-1935 księgi zgonów 1877-1882, 1886-1888,1894-1903, 1905, 1908, 1915-1919, 1921, 1925-1927, 1929, 1931-1932, 1934 skorowidz alfabetyczny do księgi zgonów 1934

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie szczycieńskim zostały utworzone zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z 07.09.1874r. Powstało wówczas 19 urzędów dla obwodów wiejskich i 3 dla miast: Pasymia, Szczytna, Wielbarka. Urzędy Stanu Cywilnego rozpoczęły swoją działalność 01.10.1874r. Do ich podstawowych zadań należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenie USC były tożsame z granicami okregów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1877-1908, 1915-1935

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1877-1908, 1915-1935.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Willenberg (Stadt)

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

101

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

101

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

1.3

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak