Urząd Stanu Cywilnego w Miłakowie (miasto) pow. morąski

Unterschrift
42/746/0
Anzahl der Serien
3
Anzahl der Scans
6425

Inhalt:

Księgi urodzeń: 1875-1880,1882-1887,1889-1894,1896-1902, 1904-1906, 1908-1916 Księgi małżeństw: 1875-1876,1878-1880,1883-1889,1891-1899,1901,1904,1907-1914,1916-1921, 1923-1926, 1928-1930, 1932-1936 Księgi zgonów: 1875-1878, 1880-1882, 1884-1889, 1892, 1894-1896, 1898-1904,1906,1908-1919, 1921-1922, 1924-1936

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie morąskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 10.09.1874r. Powstały wówczas 24 urzędy dla obwodów wiejskich i 3 dla miast: Miłakowa, Morąga i Zalewa. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rjestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1875-1936

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1875-1936, 1875-1936.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Liebstadt

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

139

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

139

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

1.2

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak