Urząd Stanu Cywilnego w Sambrodzie pow. morąski

Unterschrift
42/749/0
Anzahl der Serien
3
Anzahl der Scans
5102

Inhalt:

Księgi urodzeń: 1875-1881, 1883-1900, 1902-1907, 1911-1913, 1915-1916 Księgi małżeństw: 1874-1881, 1883-1906, 1908-1914, 1916-1917, 1919-1921, 1923-1924, 1926-1930, 1932-1936 Księgi zgonów: 1874-1881, 1883-1899, 1901-1907, 1910-1915, 1917-1924, 1926-1929, 1932-1936

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie morąskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 10.09.1874r. Powstały wówczas 24 urzędy dla obwodów wiejskich i 3 dla miast: Miłakowa, Morąga i Zalewa. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rjestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1874-1936

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1936, 1874-1936.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Gross Samrodt

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

151

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

151

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

1.1

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak