Urząd Stanu Cywilnego w Świątkach pow. lidzbarski

Unterschrift
42/752/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
1904

Inhalt:

Księgi urodzeń 1879, 1884, 1886-1887, 1891-1892, 1895- 1896, 1898, 1900, 1902-1909, 1913, 1915-1916 Księgi małżeństw 1909, 1912-1913, 1915-1916, 1921, 1926-1928, 1930-1932, 1934, 1936 Księgi zgonów 1881-1887, 1889-1891, 1893-1895, 1899, 1901-1902, 1915-1920, 1922, 1925-1928, 1930-1931, 1934, 1936

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie lidzbarskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 07.09.1874r. Powstały wówczas 23 urzędy dla obwodów wiejskich i 2 dla miast: Dobrego Miasta i Lidzbarka Warmińskiego. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rjestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1879-1909, 1912-1936

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1879-1909, 1912-1936.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Heiligenthal

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

66

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

66

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.5

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak