Urząd Stanu Cywilnego w Świątkach pow. lidzbarski

Signatur
42/752/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
1904

Inhalt:

Księgi urodzeń 1879, 1884, 1886-1887, 1891-1892, 1895- 1896, 1898, 1900, 1902-1909, 1913, 1915-1916 Księgi małżeństw 1909, 1912-1913, 1915-1916, 1921, 1926-1928, 1930-1932, 1934, 1936 Księgi zgonów 1881-1887, 1889-1891, 1893-1895, 1899, 1901-1902, 1915-1920, 1922, 1925-1928, 1930-1931, 1934, 1936

Die Geschichte der Provenienzstelle:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie lidzbarskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 07.09.1874r. Powstały wówczas 23 urzędy dla obwodów wiejskich i 2 dla miast: Dobrego Miasta i Lidzbarka Warmińskiego. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rjestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Laufzeit:

1879-1909, 1912-1936

Klassifikation:

Name der Provenienzstelle:

Daten:

1879-1909, 1912-1936.

Alter Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Heiligenthal

Sprachen:

Zugänglichkeit:

Akten insgesamt:

66

Bearbeitete Akten insgesamt:

66

Akten insgesamt ohne Verzeichnis:

0

Laufende Meter insgesamt

1.0

Bearbeitete laufende Meter insgesamt

0.5

Laufende Meter insgesamt ohne Verzeichnis

0.0

Akten insgesamt:

0

Dateien insgesamt:

0

Größe insgesamt (in MB):

0.0

Dokumente insgesamt

0

Sachen insgesamt

0

Klassen insgesamt

0

Akten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand Anmerkungen
Buchbestand genehmigt Tak