Urząd Stanu Cywilnego w Biesowie pow. biskupiecki (dawny pow. reszelski)

Unterschrift
42/855/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
8062

Inhalt:

Księgi urodzeń: 1874-1877, 1879-1881, 1883-1891, 1893-1897, 1899,1901,1907-1912 Księgi małżeństw: 1876-1878, 1881-1890, 1895, 1898-1900,1904-1912 Księgi zgonów: 1874-1875, 1878-1886, 1888-1889, 1891, 1895-1898,1900-1903,1906-1911

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie biskupieckim (reszelskim) utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 12.09.1874r. Powstały wówczas 24 urzędy dla obwodów wiejskich i 1 dla miasta : Reszel. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1874-1912

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1912.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Gross Bössau

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

91

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

91

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

1.0

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak