Urząd Stanu Cywilnego w Drogoszach pow. kętrzyński

Unterschrift
42/875/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
1557

Inhalt:

Księgi urodzeń: 1876,1878,1881, 1884, 1890-1891, 1893-1896, 1901 Księgi małżeństw: 1876, 1879,1883, 1887, 1892, 1894, 1898, 1901,1905, 1924 Księgi zgonów: 1878, 1882-1883, 1891, 1894-1895, 1899, 1900

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie kętrzyńskim zostały utworzone zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z 12.09.1874r. Powstało wówczas 27 urzędów dla obwodów wiejskich. Urzędy Stanu Cywilnego rozpoczęły swoją działalność 01.10.1874r. Do ich podstawowych zadań należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1876-1924

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1876-1924, 1876-1924, 1876-1924.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Dönhofstädt

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

29

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

29

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.2

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak