Kapituła Katedralna Diecezji Warmińskiej (z siedzibą we Fromborku)

Unterschrift
42/883/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

I Sprawy religijne: korespondencja biskupa warmińskiego Józefa księcia von Hohenzollern 1825-1834 sygn. 1-2 II.Sprawy procesowe: akta komisarza sądowego w Malborku w sprawie sporu kapituły katedralnej we Fromborku z osadnikiem Johannem Kleinem 1828-1838 sygn. 3 III.Księgi rachunkowe: rachunki fundacji dobroczynnych, anniwersarzy i beneficjów 1685-1884 sygn. 4-10 IV. Wizytacje: teczka luźnych pism ( głównie pisma generalnego wikariatu we Fromborku do archiprezbiterów lidzbarskiego i dobromiejskiego) 1864 sygn. 11

Die Geschichte des Schöpfers:

Diecezja Warmińska została erygowana w 1243 r. przez papieża Grzegorza IV. Kapituła katedralna została założona w 1260 r. w Braniewie, ale wkrótce została przeniesiona do Fromborka z powodu zagrożenia powstaniem Prusów. Liczyła 5 prebend prałackich i 11 kanonickich

Extreme Termine:

1685-1884

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1685-1884, 1685-1884, 1685-1884.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Das Domkapitel der Ermländischen Diözese

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

11

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

11

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.2

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak