Urząd Stanu Cywilnego w Szczytnie - Bartna Strona

Unterschrift
42/885/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
18592

Inhalt:

Księgi urodzeń: 1874-1883, 1885-1890, 1892 -1913 Księgi małżeństw: 1874 - 1913 Księgi zgonów: 1874-1913

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie szczycieńskim zostały utworzone zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z 07.09.1874r. Powstało wówczas 19 urzędów dla obwodów wiejskich i 3 dla miast: Pasymia, Szczytna, Wielbarka. Urzędy Stanu Cywilnego rozpoczęły swoją działalność 01.10.1874r. Do ich podstawowych zadań należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1874-1913

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1913.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Beutnersdorf

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

108

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

108

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

2.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

2.1

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak