Urząd Stanu Cywilnego w Kronowie pow. olsztyński

Unterschrift
42/887/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
268

Inhalt:

Księgi urodzeń: 1895, 1902 Księgi małżeństw: 1901, 1922-1932 Księgi zgonów: 1886 Akta zbiorowe urodzeń: 1902, 1968

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie olsztyńskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 07.09.1874r. Powstało wówczas 31 urzędów dla obwodów wiejskich i 2 dla miast: Barczewa i Olsztyna. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1886, 1895, 1901,1902, 1922-1932, 1968

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1886-1886, 1886-1886, 1886-1886, 1886-1886, 1895-1895, 1895-1895, 1895-1895, 1895-1895, 1901-1901, 1901-1901, 1901-1901, 1901-1901, 1902-1902, 1902-1902, 1902-1902, 1902-1902, 1922-1932, 1922-1932, 1922-1932, 1922-1932, 1968-1968, 1968-1968, 1968-1968, 1968-1968.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Kronau

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

7

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

7

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.1

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak