Urząd Stanu Cywilnego w Nidzicy (miasto)

Unterschrift
42/893/0
Anzahl der Serien
4
Anzahl der Scans
14417

Inhalt:

Księgi urodzeń 1874-1881, 1883-1916 Księgi małżeństw 1874-1922, 1924-1927, 1930-1937 Księgi zgonów 1874-1917, 1921-1929, 1931-1937 rejestr alfabetyczny małżeństw 1930-1931, 1934, 1936-1937 rejestr alfabetyczny zgonów 1929, 1931, 1936-1937

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie nidzickim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 07.09.1874r. Powstały wówczas 32 urzędy dla obwodów wiejskich i 2 dla miast: Działdowo, Nidzica. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1874-1937

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1937, 1874-1937.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Neidenburg Stadt

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

179

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

179

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

3.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

2.7

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak