Związek Młodzieży Demokratycznej w Olsztynie

Unterschrift
42/1118/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Wykaz kół Związku Młodzieży Demokratycznej na terenie woj.. Olsztyńskiego, legitymacje członkowskie 1948, sygn.1

Die Geschichte des Schöpfers:

Związek Młodzieży Demokratycznej powstał na przełomie lipca i sierpnia 1945. Politycznie był związany ze Stronnictwem Demokratycznym, a od 1946 r część młodzieży współpracowała z Polskim Stronnictwem Ludowym. Związek działał głównie wśród studentów i uczniów szkół średnich. Prowadził prace ideowo-wychowawcze, kulturalne, propagandowe, wydawał czasopismo " Młoda Demokracja" Działał głównie na terenie Wielkopolski, Pomorza i Górnego Śląska,w Warszawie i Łodzi. W Olsztynie o jego działalności trudno cokolwiek powidzieć, bowiem nie zachowały się akta, wykaz kół z dn. 05.08.1948r. wymienia 5 kół i 95 członków. W lipcu 1948 roku ZMD wszedł w skład Zwiazku Młodzieży Polskiej.

Extreme Termine:

1948-1948

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1948-1948.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

1

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

1

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.1

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak