Urząd Stanu Cywilnego w Warpunach pow. mrągowski

Unterschrift
42/1252/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
192

Inhalt:

księgi urodzeń 1913 księgi małżeństw 1876, 1922 księgi zgonów 1896, 1902, 1935

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie mrągowskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 01.09.1874r. Powstało wówczas 30 urzędów dla obwodów wiejskich i 1 dla miasta : Mrągowo. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1876, 1896, 1902, 1913, 1922, 1935

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1876-1876, 1896-1896, 1902-1902, 1913-1913, 1922-1922, 1935-1935.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Warpuhnen

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

6

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

6

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.1

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak