Kościół ewangelicki w Działdowie - diecezja działdowska

Unterschrift
42/1334/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
7092

Inhalt:

A. Registratura kościelna: księgi chrztów 1717-1751, 1801-1884, księgi zaślubin 1750-1813, 1852-1877, księgi zgonów 1762-1914, łączna księga metrykalna, 1860-1874 sygn. 1-15.

Die Geschichte des Schöpfers:

Parafia ewangelicka w Działdowie powstała po sekularyzacji Państwa Krzyżackiego w 1525 r. Pierwszym pastorem został Jakob Knoppe. W latach 1698-1750 mieszkał w Działdowie Samuel Trzepius, wielce zasłużony dla pismiennictwa. W XVIII w. pastor opiekował się parafianami-Polakami, a kapelan-Mazurami. Aż do 1939 r. kapłani odprawiali nabożeństwa w języku polski i niemieckim. W 1912 r. parafia liczyła 6970 wiernych, w tym 3000 Mazurów. Na jej terenie działało 8 szkół. W 1920 r. Działdowo znalazło się w granicach Polski i większość ewangelików pozostała w granicach Rzeczypospolitej. Parafia ewangelicka istniała tu do 1945 r.

Extreme Termine:

1717-1914

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1717-1914.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Evangelische Kirche zu Soldau (Diözese Soldau )

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

15

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

15

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.7

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak

zespół częściowo zmikrofilmowany: nr M 5 (sygn.1334/14)