Kościoły ewangelickie diecezji działdowskiej, nidzickiej - zbiór szczątków zespołów

Signatur
42/1338/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Burkat A. Registratura kościelna: akta chrztów 1713-1794, akta małżeństw 1770-1794, akta zgonów 1766-1772, 1778, 1882-1898 sygn. 1-2 B. Registratura szkolna: tabele szkolne, 1774 sygn. 3. Sarnowo B. Registratura szkolna: tabele szkoły w Sarnowie, 1801-1805 sygn. 4. Nowy Dwór Registratura kościelna: rejestr wiernych ok. 1860 sygn. 5. Registratura szkolna: wykazy dzieci uczęszczających do szkoły, 1867 sygn. 6.

Die Geschichte der Provenienzstelle:

Burkat W latach 1582-1823 istniała w Burkacie samodzielna parafia ewangelicka, która w latach 1823-1888 weszła w skład parafii działdowskiej, a od 1888 r. ponownie była samodzielną parafią. W 1910 r. liczyła ona 1783 wiernych, w tym ok. 1000 Mazurów. Sarnowo Parafia ewangelicka w Sarnowie istniała w latach 1668-1809, a w latach 1809-1823 wchodziła w skład parafii w Burkacie. Była od najdawniejszych czasów zamieszkiwana przez Polaków, więc nabożeństwa odbywały się w języku polskim. W 1894 r.była już odrębną parafią, a 2 lata później nabożeństwa odprawiano już po polsku i po niemiecku. Od pastora wymagano znajomości obydwu języków. Nowy Dwór Parafia ewangelicka w Nowym Dworze została erygowana w 1898 r. W 1912 r. parafia liczyła 1800 wiernych, w tym co najmniej 1000 Mazurów, na jej terenie działało 7 szkół elementarnych. Pastor musiał znać język polski.

Laufzeit:

1713-1898

Klassifikation:

Name der Provenienzstelle:

Daten:

1713-1898.

Alter Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Zugänglichkeit:

Akten insgesamt:

6

Bearbeitete Akten insgesamt:

6

Akten insgesamt ohne Verzeichnis:

0

Laufende Meter insgesamt

0.0

Bearbeitete laufende Meter insgesamt

0.1

Laufende Meter insgesamt ohne Verzeichnis

0.0

Akten insgesamt:

0

Dateien insgesamt:

0

Größe insgesamt (in MB):

0.0

Dokumente insgesamt

0

Sachen insgesamt

0

Klassen insgesamt

0

Akten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Stückzahlen-Inventar Anmerkungen
Genehmigtes Findbuch Tak