Kościoły ewangelickie diecezji działdowskiej, nidzickiej - zbiór szczątków zespołów

Unterschrift
42/1338/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Burkat A. Registratura kościelna: akta chrztów 1713-1794, akta małżeństw 1770-1794, akta zgonów 1766-1772, 1778, 1882-1898 sygn. 1-2 B. Registratura szkolna: tabele szkolne, 1774 sygn. 3. Sarnowo B. Registratura szkolna: tabele szkoły w Sarnowie, 1801-1805 sygn. 4. Nowy Dwór Registratura kościelna: rejestr wiernych ok. 1860 sygn. 5. Registratura szkolna: wykazy dzieci uczęszczających do szkoły, 1867 sygn. 6.

Die Geschichte des Schöpfers:

Burkat W latach 1582-1823 istniała w Burkacie samodzielna parafia ewangelicka, która w latach 1823-1888 weszła w skład parafii działdowskiej, a od 1888 r. ponownie była samodzielną parafią. W 1910 r. liczyła ona 1783 wiernych, w tym ok. 1000 Mazurów. Sarnowo Parafia ewangelicka w Sarnowie istniała w latach 1668-1809, a w latach 1809-1823 wchodziła w skład parafii w Burkacie. Była od najdawniejszych czasów zamieszkiwana przez Polaków, więc nabożeństwa odbywały się w języku polskim. W 1894 r.była już odrębną parafią, a 2 lata później nabożeństwa odprawiano już po polsku i po niemiecku. Od pastora wymagano znajomości obydwu języków. Nowy Dwór Parafia ewangelicka w Nowym Dworze została erygowana w 1898 r. W 1912 r. parafia liczyła 1800 wiernych, w tym co najmniej 1000 Mazurów, na jej terenie działało 7 szkół elementarnych. Pastor musiał znać język polski.

Extreme Termine:

1713-1898

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1713-1898.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

6

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

6

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.1

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak