Kościół ewangelicki w Rozogach - diecezja szczycieńska

Unterschrift
42/1341/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
5827

Inhalt:

Registratura kościelna: księgi ochrzczonych, 1724-1833 sygn. 1-2, 4, 6, 8. księgi zaślubionych, 1760-1814, 1842-1859 sygn. 3, 10. księgi zmarłych, 1765-1838, 1846-1879 sygn. 5, 7, 9, 11-12.

Die Geschichte des Schöpfers:

Parafia ewangelicka w Rozogach powstała ok. 1677 r. W latach 1718-1724 proboszczem był Andreas Madeika, a w latach 1724-1744 Andreas Tische. Prawo patronatu należało do księcia, a od 1701 r. króla pruskiego. W 1912 r. parafia liczyła 7121 wiernych, w tym 5371 Mazurów. Na jej terenie działały 23 szkoły, zakład dla preparandów nauczycielskich, seminarium nauczycielskie oraz poczta i urząd celny.

Extreme Termine:

1724-1879

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1724-1879, 1724-1879, 1724-1879.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Evangelische Kirche zu Friedrichshof (Diözese Ortelsburg )

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

12

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

12

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.6

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak

zespół częściowo zmikrofilmowany: nr M 8-10 (sygn.1341/4,5,9)