Kościoły ewangelickie diecezji piskiej - zbiór szczątków zespołów

Unterschrift
42/1350/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
1774

Inhalt:

Biała Piska A. Registratura kościelna: księgi główne kasy kościelnej 1915-1916, 1919-1924, dziennik kasy kościelnej, 1916, 1919-1925 sygn. 1-4. Kumielsk A. Registratura kościelna: księga penitentów 1745-1756, kościelne księgi metrykalne, 1790-1862 sygn. 5-8.

Die Geschichte des Schöpfers:

Biała Piska Pierwszy kościół katolicki w Białej Piskiej zbudowano w 1481 r. Po sekularyzacji Państwa Krzyżackiego w 1525 r. stał się świątynią ewangelicką. W 1750 r. zbudowano drugi kościół ewangelicki. Dialekt mazurski był tu w powszechnym użyciu. W XIX w. nabożeństwa w języku polskim odbywały się na równi z nabożeństwami w języku niemieckim. W 1912 r. parafia liczyła 5670 wiernych, w tym co najmniej 3000 Mazurów. Posiadała 13 szkół z 24-oma nauczycielami. Kumielsk Kościół katolicki w Kumielsku istniał już w końcu XV w. W 1525 r. powstała tu parafia ewangelicka. W 1910 r. liczyła ona 3866 wiernych, w tym 2836 Mazurów. Na terenie parafii działało 13 szkół.

Extreme Termine:

1745-1862, 1915-1925

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1745-1862, 1745-1862, 1915-1925, 1915-1925.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

8

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

8

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.3

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak