Parafia Archiprezbiteralna w Reszlu. Diecezja Warmińska

Signatur
42/1389/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
10

Inhalt:

Sprawy duchowne: 17 dyplomów pergaminowych /przeważnie indulty i breve papieskie, 1 dokument papierowy Fr. S. Merani Januen zwierzchnika zakonu Augustianów oraz fragment traktatu o wychowaniu religijnym dzieci z około 1600 r. sygn.1-19 Sprawy świeckie: dyplomy i dokumenty papierowe oraz akta dotyczące spraw świeckich: nadania, określenie świadczeń, tekst ordynacji, pełnomocnictwo do rozstrzygnięcia sprawy sądowej. sygn. 20-31 Akta wizytacji kościelnych: kopie dokumentów papierowych dotyczących wizytacji kościołów, wyciąg z księgi wizytacji z XVII i XVIII w. sygn. 32-36 Sprawy władz kościelnych: obligacje, pokwitowania, dokumenty administracyjne, mandat biskupi, dokument sądowy, dyplom mistrzowski. sygn. 37-50 Załączniki do historii kościoła archiprezbiteralnego: papierowe kopie starych dyplomów, kontrakt na odbudowę dzwonnicy, opisy odbudowy wieży, inwentarz kościoła filialnego, artykuł prasowy z 1931 r. o wilkierzu z 1515 r. sygn. 51-63

Die Geschichte der Provenienzstelle:

Kościół parafialny w Reszlu pod wezwaniem św. Piotra i Pawła zbudowano w latach 1360-1380, a klasztor katarzynek w XV w. W 1347 r. rozpoczęto budowę kościoła św. Jana należącego do klasztoru augustianów (spalony w 1626 r., odbudowany przez jezuitów w 1631 r.). Reszel był siedzibą burgrabiego biskupiego oraz archiprezbitera. Przed 1525 r. archiprezbiterat liczył 29 parafii, a w połowie XVI w. już tylko 5 (reszta odpadła wskutek reformacji). W 1772 r. Reszel przypadł Prusom, liczył wówczas 3030 mieszkańców. W wyniku II wojny światowej miasto zostało zniszczone w 30 %.

Laufzeit:

[1389] 1405-1931

Klassifikation:

Name der Provenienzstelle:

Daten:

1389-1389, 1405-1931.

Alter Name:

Name der Fremdsprache:

Ecclesia Archipresbyteralis Roeseliensis Dioecesis Varmiensis

Sprachen:

Zugänglichkeit:

Akten insgesamt:

63

Bearbeitete Akten insgesamt:

63

Akten insgesamt ohne Verzeichnis:

0

Laufende Meter insgesamt

0.0

Bearbeitete laufende Meter insgesamt

0.0

Laufende Meter insgesamt ohne Verzeichnis

0.0

Akten insgesamt:

0

Dateien insgesamt:

0

Größe insgesamt (in MB):

0.0

Dokumente insgesamt

0

Sachen insgesamt

0

Klassen insgesamt

0

Akten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand Anmerkungen
Buchbestand genehmigt Tak