Kapituła Kolegiacka w Dobrym Mieście

Unterschrift
42/1418/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

A. Sprawy ogólne: akta procesu proboszcza katedralnego Vitthofa, 1792-1796 sygn. 1. Regesty i rachunki : beneficjów Marquarta, Heinigka, Schröttera, Sokołowskiego, Szmiarowskiego, Laterna, Burcherta, Brauna i innych, [1683] 1754-1845 sygn. 2-7.

Die Geschichte des Schöpfers:

W 1341 r. biskup warmiński Herman z Pragi powołał kapitułę kolegiacką w Pierzchałach k. Braniewa. Wkrótce przeniósł ją do Głotowa k. Dobrego Miasta. Kapituła miała zapewnić biskupom kadry potrzebne do obsadzenia stanowisk w kurii, aby skutecznie zarządzać diecezją i władztwem terytorialnym. Kapituła stworzyła w ciągu XIV i XV w. znaczny kompleks dóbr. W latach 1373-1396 zbudowała kolegiatę, jeden z największych kościołów na Warmii. W 1810 r. rząd pruski zlikwidował kapitułę kolegiacką w Dobrym Mieście i przejął jej dobra ziemskie.

Extreme Termine:

[1683] 1754-1845

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1683-1683, 1754-1845.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Kollegiatstift (Kollegiatkirche) zu Guttstadt

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

7

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

7

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.2

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak