Urząd Stanu Cywilnego w Barczewie (Obszar dworski)

Unterschrift
42/1434/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Księgi urodzeń 1874-1883, 1886-1903, 1907-1916 Księgi małżeństw 1874-1876, 1878-1898, 1900-1927 [1928] Księgi zgonów 1874-1893, 1895-1917 Skorowidz urodzeń, małżeństw, zgonów 1878-1928

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie olsztyńskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 07.09.1874r. Powstało wówczas 31 urzędów dla obwodów wiejskich i 2 dla miast: Barczewa i Olsztyna. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1874-1928

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1928, 1874-1928.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Wartenburg Gutsbezirk

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

94

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

94

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.6

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak

włączono akta z zespołu nr 699