Urząd Stanu Cywilnego w Górowie Iławeckim - obwód wiejski

Unterschrift
42/1463/0
Anzahl der Serien
4
Anzahl der Scans
4405

Inhalt:

księgi urodzeń 1892-1904, 1906-1917 księgi małżeństw 1892-1904, 1906-1937 księgi zgonów 1892-1937

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie iławeckim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 05.09.1874r. Powstały wówczas 34 urzędy dla obwodów wiejskich i 3 dla miast: Górowo Iławeckie, Preusisch Eylau, Kreuzburg. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rjestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1892-1937

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1892-1937, 1892-1937.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Landsberg Land

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

117

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

117

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.6

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak