Urząd Budownictwa Naziemnego w Biskupcu

Signatur
42/1514/0
Anzahl der Serien
2
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

1. Schulbauten. [akta budowy szkół w Biskupcu, Łędławkach, Rynie, Studnicy i Tarninach /m. in. plany budynków szkolnych], 1831-1927 sygn. 1-5. 2. Chaussee-und Kreisstrassen-Bau. [plany budowy dróg powiatowych wykonanych w dużej skali na składanych kartach dużego formatu: plany sytuacyjne, rysunki dróg, rzuty wysokościowe etc.], 1916-1940 sygn. 6-16.

Die Geschichte der Provenienzstelle:

Państwowa administracja budowlana w Niemczech w XIX i XX wieku (do 1945) dzieliła się na: urzędy budownictwa naziemnego (wysokiego) oraz wodnego. Po wielokrotnych reformach urzędy budownictwa naziemnego zostały podporzadkowane w 1878 r. ministerstwu robót publicznych, a melioracyjne (zwane później administracją urządzeń rolnych)-ministerstwu rolnictwa. Pruska państwowa administracja budownictwa naziemnego podlegała od 1.4.1920 r. wydziałowi budownictwa naziemnego ministerstwa spraw wewnetrznych za wyjątkiem policji budowlanej i taniego budownictwa mieszkaniowego. Te ostatnie podporządkowano ministerstwu opieki społecznej. Do kompetencji urzędów budownictwa naziemnego nalezało techniczne przygotowanie albo współdziałanie przy wykonastwie jak również przy utrzymaniu budowli wszystkich pruskich resortów, jeśli nie miały one własnych organów odpowiadajacych za te sprawy. Na szczeblu prowincji sprawy państwowej administracji budownictwa naziemnego zostały podporządkowane prezesom rejencji. Ich kompetencje w tej dziedzinie, a zwłaszcza nadzór służbowy nad nimi, regulowała słynna instrukcja rządowa dla rejencji z 23.10.1817 roku i następne. Kierowanie lokalnymi sprawami z zakresu budownictwa wysokiego należało do państwowych urzędów budownictwa naziemnego działających na obszarze danej rejencji. Zakłady techniczne budownictwa (zwłaszcza wodnego) znajdowały sę pod kierownictwem urzędników technicznych budownictwa. Krajowy Urząd Budownictwa Naziemnego zatwierdzał projekty i nadzorował państwowe przedsięwzięcia zwłaszcza w zakresie budowy dróg krajowych i powiatowych a także budowę budynków urzędów, sądów, więzień etc. Podlegały mu powiatowe inspektoraty budownictwa naziemnego. Wydziały powiatowe (Kreisausschüsse) musiały uzgadniać z nim projekty i budowę dróg powiatowych etc. W drugiej ćwierci XIX w. sprawy budownictwa państwowego w powiecie nadzorował Kreisbaumeister-powiatowy majster ds. budownictwa. Jego biuro zostało przekształcone w połowie tego wieku w Kreisbauamt-powiatowy urząd ds. budownictwa. Od około 1860 r. kierownik tego urzędu zwał się Kreisbauinspektor-powiatowy inspektor ds. budownictwa. Po roku 1866 urząd przemianowano w Kreisbauinspektion-powiatowy inspektorat budownictwa. W 1910 r. jego nazwę zmieniono na Hochbauamt-wyższy urząd ds. budownictwa (nazwa przetrwała do 1944 r.),podlegał on krajowemu urzędowi budownictwa.

Laufzeit:

1831-1940

Klassifikation:

Name der Provenienzstelle:

Daten:

1831-1940, 1831-1940, 1831-1940.

Alter Name:

Name der Fremdsprache:

Hochbauamt in Bischofsburg

Sprachen:

Zugänglichkeit:

Akten insgesamt:

16

Bearbeitete Akten insgesamt:

16

Akten insgesamt ohne Verzeichnis:

0

Laufende Meter insgesamt

0.0

Bearbeitete laufende Meter insgesamt

0.2

Laufende Meter insgesamt ohne Verzeichnis

0.0

Akten insgesamt:

0

Dateien insgesamt:

0

Größe insgesamt (in MB):

0.0

Dokumente insgesamt

0

Sachen insgesamt

0

Klassen insgesamt

0

Akten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand Anmerkungen
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak