Urząd Stanu Cywilnego w Miłakowie - obwód wiejski

Unterschrift
42/1526/0
Anzahl der Serien
4
Anzahl der Scans
4650

Inhalt:

księgi urodzeń 1893-1896,1900-1901,1903-1916 księgi małżeństw 1894,1898-1902, 1904-1906,1909-1922, 1925-1935 księgi zgonów 1893-1897,1899-1902,1905-1921,1924-1927, 1929-1932, 1934-1936 zapowiedzi 1917

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie morąskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 10.09.1874r. Powstały wówczas 24 urzędy dla obwodów wiejskich i 3 dla miast: Miłakowa, Morąga i Zalewa. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rjestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1893-1936

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1893-1936.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Liebstadt - Land

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

93

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

93

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.6

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak