Urząd Stanu Cywilnego w Zalewie - obwód wiejski

Unterschrift
42/1527/0
Anzahl der Serien
4
Anzahl der Scans
2449

Inhalt:

księgi urodzeń 1893-1905, 1907, 1909-1910, 1912-1916 księgi małżeństw 1897-1898,1900-1902,1904-1905, 1909-1922, 1924-1927, 1931-1933, 1935-1936 księgi zgonów 1895-1901,1903-1905, 1907-1914, 1916-1923, 1926-1934

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie morąskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 10.09.1874r. Powstały wówczas 24 urzędy dla obwodów wiejskich i 3 dla miast: Miłakowa, Morąga i Zalewa. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rjestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1893-1905, 1907-1936

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1893-1905, 1907-1936.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Saalfeld - Land

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

87

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

87

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.5

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak