Kościół ewangelicki w Piłkałach

Unterschrift
42/1639/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Registratura kościelna: księga protokołów zarządu parafii i 7 ksiąg metrykalnych, 1742-1939 sygn. 1-8.

Die Geschichte des Schöpfers:

Pilkały w XVI-XVII w. były wsią na obszarze tzw. Litwy pruskiej. Parafia ewangelicka powstała tu w 1582 r. Prawa miejskie wieś otrzymała dopiero od króla pruskiego Fryderyka Wilhelma I ok. 1720 r. W 1785 r. na terenie osady istniały 2 kościoły: luterański i reformowany. Pilkały należały wówczas do wystruckiego powiatu sądowego i ragneckiej inspekcji kościelnej. W 1886 r. miasto było już stolicą diecezji. W 1910 r. parafia liczyła 9754 wiernych (w samym mieście 4347), na jej terenie działało 14 szkół.

Extreme Termine:

1742-1939

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1742-1939.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Ewangelische Kirche zu Pillkallen Diözese Pillkallen

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

8

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

8

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.3

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak

zespół częściowo zmikrofilmowany: nr M 66-68 (sygn.1639/2,4,5)