Kościół ewangelicki w Sackheim w Królewcu

Unterschrift
42/1640/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
31800

Inhalt:

Registratura kościelna: zarządzenia i rozporządzenia 1735-1886, specjalia 1750-1913, akta zarządu parafii 1766-1911, budowa i naprawy budynków 1789-1893, pożyczki, legaty, sprawy gruntowe, podatki komunalne, księgi kościelne, rachunki kasy kościelnej sygn. 1-157 Registratura szkolna: zarządzenia w sprawach szkolnych 1787-1866, sprawy ogólne 1771-1878, dzieci szkolne 1841, budowa i naprawy budynków szkolnych1817-1850, rachunki kasy szkolnej 1808-1876 sygn. 158-192 Registratura szpitala-przytułku: kolekty na rzecz szpitala – przytułku 1830-1841, 1890 – 1891 sygn. 193-194

Die Geschichte des Schöpfers:

Kościół w Sackheim (dzielnica Królewca) pod wezwaniem św. Elżbiety wzmiankowano po raz pierwszy w 1420 r. Był on oczywiście świątynią katolicką. Służył głównie Litwinom i nazywano go kościołem litewskim. Po sekularyzacji Państwa Krzyżackiego w 1525 r. w okresie reformacji nastąpiła walka o ten kościół. Pozostał on jednak świątynią katolicką. W końcu XVI w. otrzymali go formalnie Litwini królewieccy. Luterański kościół na Sackheim powstał dopiero ok. 1640 r. Tutejsi Ewangelicy utworzyli wkrótce odrębną gminę wyznaniową. W 1654 r. zbudowali szkołę parafialną. W 1912 r. parafia liczyła 25 tys. wiernych, a więc była bardzo liczna i obsługiwało ją trzech kapłanów. Należało do niej 5 szkół z 65-ma nauczycielami. Gmina ewangelicka posiadała dwie sale parafialne.

Extreme Termine:

1641-1923

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1641-1923.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Ewangelische Kirche zu Sackheim in Königsberg

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

194

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

194

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

3.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

3.4

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak