Urząd Stanu Cywilnego w Kraupischken - Breitenstein

Unterschrift
42/1664/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
1454

Inhalt:

Księgi urodzeń 1924, 1939 Księgi małżeństw 1875, 1877, 1881, 1889,1892-1893,1896, 1899, 1908, 1912, 1914,1916,1923 Księgi zgonów 1937,1943

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie Ragnit utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 22.08.1874r. Powstało wówczas 38 urzędów dla obwodów wiejskich i 1 dla miasta: Ragnit. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1875-1943

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1875-1943.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Kraupischken- Breitenstein (Kreis Tilsit-Ragnit)

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

17

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

17

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.2

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak