Zbiór szczątków zespołów kościołów ewangelickich na Steindamie i na zamku w Królewcu

Unterschrift
42/1667/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Registratura kościelna: kościół ewangelicki na Steindamie: księga metrykalna, 1857-1912 sygn. 1. kościół ewangelicki na zamku w Królewcu: jedna księga metrykalna z lat 1854-1942 i jedna księga rachunków z 1772 r. sygn. 2-3.

Die Geschichte des Schöpfers:

Kościół na Steindammie zbudowano w 1255 r. Powstała przy nim najstarsza parafia w Królewcu. Po sekularyzacji Państwa Krzyżackiego w 1525 r. parafię katolicką przekształcono w ewangelicką. W 1912 r. liczyła ona 2350 wiernych. Kościół zamkowy powstał również w okresie przedreformacyjnym. W 1525 r. przekształcił się w ewangelicki. Od XVII w. był świątynią generalnego superintendenta (arcybiskupa Księstwa Pruskiego). Posiadała ona najwyższą rangę w całym Królestwie. Rezydowali przy niej dwaj nadworni kaznodzieje. Parafia na Steindammie należała do diecezji królewieckiej miejskiej, a zamkowa pozostawała poza strukturami diecezjalnymi jako świątynia najwyższego dostojnika kościelnego Księstwa Pruskiego, a następnie prowincji pruskiej.

Extreme Termine:

1772-1942

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1772-1942, 1772-1942.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

3

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

3

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.1

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak