Kościół ewangelicki w Gilge

Unterschrift
42/1673/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Registratura kościelna: daniny kościelne, 1831-1841 sygn. 1. Registratura szkolna: naprawa budynków szkolnych, obsada stanowisk nauczycieli, 1816-1850 sygn. 2-3.

Die Geschichte des Schöpfers:

Kościół i parafia ewangelicka w Gilge zostały erygowane w 1707 r. W 1785 r. podlegały labiawskiej inspekcji kościelnej, a w XIX w. labiawskiemu superintendentowi. Patronem świątyni był król pruski. Do 1856 r. do parafii należała wieś Launkun, która wtedy usamodzielniła się. W 1912 r. parafia Gilge liczyła 2742 wiernych, w tym 1474 Litwinów. Na jej terenie działały 4 szkoły.

Extreme Termine:

1816-1850

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1816-1850.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Ewangelische Kirche zu Gilge Diözese Labiau

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

3

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

3

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.0

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak