Kościoły ewangelickie z obszaru Rejencji Gąbińskiej - zbiór szczątków zespołów

Unterschrift
42/1735/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Kościół ewangelicki w Ischdaggen Registratura kościelna: rejestr alfabetyczny rodzin, 1714-1808 sygn. 1 Kościół ewangelicki w Popelken Registratura kościelna: księga chrztów, 1746-1765 sygn. 2 Kościół ewangelicki w Inse Registratura kościelna: księga chrztów, 1798-1836 sygn. 3 Kościół ewangelicki w Kallningken księga zmarłych, 1718-1783 sygn. 4 duplikat sporządzony na podstawie ksiąg metrykalnych pow. Stallupönen 1813-1814 sygn.5

Die Geschichte des Schöpfers:

Ischdaggen Parafia ewangelicka w Ischdaggen powstała w 1633 r., w jej skład wchodziło 24 miejscowości. W 1912 r. liczyła 3400 wiernych, na jej terenie działało 9 szkół. Popelken Parafię ewangelicką w Popelken erygowano przed 1642 r. W 1912 r. liczyła aż 7184 wiernych , w tym 800 Litwinów. Na jej terenie działało 12 szkół. Inse Parafię ewangelicką w Inse erygowano w 1730 r. W 1912 r. liczyła 1730 wiernych, w tym 1000 Litwinów. Na jej obszarze działały 3 szkoły. Parafia Kallningken została założona w 1677 r.

Extreme Termine:

1714-1836

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1714-1836, 1714-1836.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

5

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

5

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.2

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak