Urząd Stanu Cywilnego w Pillau- Pillau I

Unterschrift
42/1736/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
8896

Inhalt:

Księgi urodzeń 1874-1880,1882- 1933, 1935-1940 Księgi małżeństw 1874- 1895, 1897-1898, 1901-1906, 1909-1922 Księgi zgonów 1874-1881,1883-1886,1888, 1891-1892,1894-1895, 1907-1914 Rejestry 1905-1934

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie Fischhausen utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 09.09.1874r. Powstały wówczas 43 urzędy dla obwodów wiejskich i 2 dla miast: Fischhausen, Pillau. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1874-1940

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1940.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Pillau - Pillau I (Kreis Fischhausen)

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

100

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

100

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

1.4

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak