Urząd Stanu Cywilnego w Alt Pillau - Pillau II

Unterschrift
42/1737/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
13871

Inhalt:

Księgi urodzeń 1874- 1894, 1897-1899, 1901-1905, 1907-1918, 1921-1922, 1925-1934, 1937 Księgi małżeństw 1876-1890, 1892-1900, 1902-1904, 1906-1911, 1914-1918, 1921-1925 Księgi zgonów 1875-1893, 1903- 1904, 1907-1911 Rejestry 1874-1935

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie Fischhausen utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 09.09.1874r. Powstały wówczas 43 urzędy dla obwodów wiejskich i 2 dla miast: Fischhausen, Pillau. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1874-1937

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1937.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Alt Pillau- Pillau II -(Kreis Fischhausen)

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

119

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

119

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

1.4

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak