Urząd Stanu Cywilnego w Pillau - Twierdzy

Unterschrift
42/1738/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Księgi urodzin 1874,1876-1877,1879, 1884-1886,1889-1890, 1892-1894, 1896-1898, 1900-1903 Ksiegi małżeństw 1874-1875, 1877-1879, 1881-1887, 1893-1894,1896-1903 Księgi zgonów 1874-1878, 1881-1885, 1888-1890,1893

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie Fischhausen utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 09.09.1874r. Powstały wówczas 43 urzędy dla obwodów wiejskich i 2 dla miast: Fischhausen, Pillau. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1874-1903

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1903.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Festung- Pillau (Kreis Fischhausen)

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

51

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

51

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.3

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak