Urząd Stanu Cywilnego w Działdowie

Unterschrift
42/1742/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Zarządzenia dot. funkcjonowania USC, sprawy ogólne, korespondencja dot.meldunków, 1910-1943 sygn. 1-2, 17-20. Zapowiedzi, 1922-1936 sygn. 3-16.

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie nidzickim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 07.09.1874r. Powstały wówczas 32 urzędy dla obwodów wiejskich i 2 dla miast: Działdowo, Nidzica. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rjestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1910-1943

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1910-1943.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Soldau

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

20

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

20

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.4

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak