Urząd Stanu Cywilnego w Biskupcu (obwód wiejski)

Unterschrift
42/1855/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Księga urodzeń 1897,1901,1904,1908-1909, 1911 Księgi małżeństw 1891,1893-1895,1897,1899,1901 Księgi zgonów 1894,1897,1901,1910

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie biskupieckim (reszelskim) utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 12.09.1874r. Powstały wówczas 24 urzędy dla obwodów wiejskich i 1 dla miasta : Reszel. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1891-1899,1901,1904,1908-1911

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1891-1899, 1901-1901, 1904-1904, 1908-1911.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Bischofsburg-Land

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

18

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

18

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.3

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak