Urząd Stanu Cywilnego w Różynce pow. lidzbarski

Unterschrift
42/1862/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Księgi urodzeń 1897-1900,1906-1909, 1913 Księgi małżeństw 1901-1904,1907-1910, 1929-1930, 1932, 1936 Księgi zgonów 1897-1910, 1913-1914, 1916, 1932

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie lidzbarskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 07.09.1874r. Powstały wówczas 23 urzędy dla obwodów wiejskich i 2 dla miast: Dobrego Miasta i Lidzbarka Warmińskiego. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów. Urząd Stanu Cywilnego w Różynce został utworzony 01.01.1897r.

Extreme Termine:

1897-1910, 1913-1916, 1929-1936

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1897-1909, 1913-1916, 1929-1936.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Rosengarth

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

39

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

39

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.2

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak